GODKJENTE ETTERSØKSEKVIPASJER

Klikk på fylker for og gå til kommuner

.    For å kunne føre ettesøkshund

På denne siden skal vi prøve og få inn alle ettesøksekvipasjer som er godkjent og har gjennomført vderegående kurs i ettersøk på skadet hjortevilt.  Kurset er på ca 35 tim og går over to helger i regi av NJFF.


Direktoratet for naturforvaltningig skriver i rundskrive av september 2002
i Utøvelse av jakt og fangst:
"Utdaning av kompetente hundeførerer omfatter et videregående kurs i form av helgekurs på fylkesnivå med egne kursinstruktører.
Målet med dette kurset er å utdanne høyt kvalifiserte førerer av ettersøkshunder,
det vil si profesjonelle ettersøkere.
Disse vil bli gitt en grundig inn-   føring i faget ettersøksjakt.  Dette kurset er oblikatorisk for alle som mot betaling påtar seg ettersøk eller stiller seg til rådighet for offentlig myndighet.
Personer som har gjenomført dette kurset bør på sikt utgjøre kjernen i et lokalt instruktørkorps.

Fylkesoversikt over godkjente ettersøksekvipasjer

KLIKK PÅ FYLKESLINKEN FOR Å GÅ TIL KOMMUNER.

 

SIDEN ER UNDER ARB. DET ER BARE HORDALAND SOM FUNGERER ENDA.

---------------------------------------------------------------------------------

 

                    Fylkesinstruktør for jegerprøven:                          

                    Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:   Gunn Bjerke. [email protected]
                   
                    Fylkesinstuktør  for ettersøkshund:         Bjørn H Knutstsen  [email protected]


                    Fylkesinstruktør for jegerprøven:       Jon Are Nor.  [email protected]
               
                    Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:   Jacob Olimstad. 

                    Fylkesiinstruktør for ettersøkshund:       Kåre Sander Nilsen.         

                   Fylkesinsrtuktør for jegerprøven:  
            
                   Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:

                   Fylkesinstruktør for ettersøkshund:                 
                  


                   Fylkesinstruktør for jegerprøven:  Henry Søderholm. [email protected]

                   Fylkesinstruktør for avresjonsdressur: ThorLunndal. [email protected]

                   Fylkesinstruktør for ettersøkshund.   Asbjørn guttorm.   asbjø[email protected]


                    Fylkesinstruktør for jegerprøven:  Stein Tore andersen[email protected]          

                    Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:  Arne Dillerud.               

                    Fylkesinstruktør for ettersøkshund:       Arne Figved.               

                    Fylkesinstruktør for jegerprøven:        Trond Eliassen

                     Fylkesinstruktør for jegerprøven:   Taisto Veli Erkinharju. [email protected]

                     Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:   Tony Wiktorin.

                     Fylkesinstruktør for ettersøkshund:  Terje Lønøy. [email protected]
 
 
 
                                                                   

                    Fylkesinstruktør for jegerprøven:  Nils Midgaard. nils.[email protected]

                    Fylkesinstruktør for avresjonsdressur: Norvald Ruderaas

                    Fylkesinstruktør for ettersøkshund:        Rune Berg


                     Fylkesinstruktør for jegerprøven: Oddbjørn Hongset. oddbjø[email protected]

                     Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:       Linda Brenntrø.

                     Fylkesinstruktør for ettersøkshund:            Arnstein  Berg.


                      Fylkesinstruktør for jegerprøven:     Tore Andestad. [email protected]

                      Fylksinstruktør for avresjonsdressur: Ola Johan Skaar.

                      Fylkesinstruktør for ettesøkshund:     Ole Jonny Flydal.

                      Fylkesinstruktør for jegerprøven:     Vidar Marthinsen. [email protected]

                      Fylkesinstruktør for avresjonsdresur:   Gudbrand Haugen.

                      Fylkesinstruktør for ettersøkshund:    Hallgeir Gravråk. [email protected]


                      Fylkesinstruktør for jegerprøven:    Lars Eric Lindqvist. [email protected]

                      Fylkesinstruktøt for avresjonsdressur: Erik Telle. erik.[email protected]   

                      Fylkesinstruktør for ettersøkshund:  Per Chr Evensen.[email protected]           


                     Fylkesintruktør for jegerprøven:   Kristian Våg. [email protected]

                     Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:         

                     Fylkesinstruktør for ettesøkshund:  Dagfinn Mydland. [email protected]

                     Fylkesinstruktør for jegerprøven:  Bjarne Huseklepp. [email protected]

                     Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:     Arvid Holme.

                     Flkesinstruktør for ettersøkshund: Lidvin Haga. [email protected]


                     Fylkesinstruktør for jegerprøven:  Kjell J. Christensen.[email protected]

                     Fylkesinstruktør for avresjonsdressur: Per H Nymark.

                     Fylkesinstruktør for ettersøkshund:    Leif Jostein Konstad.                  


                     Fylkesinstruktør for jegerprøven: Anund Helgesen: [email protected]

                     Fylkesinstruktør for avresjonsdressur: Odd Høydal:

                     Fylkesinstruktør for etterskshund: Thorstein Dahl: [email protected]                    Fylkesinstruktør for jegerprøven: Øystein Overrein.[email protected]

                    Fylkesinstruktør for avresjonsdressur:

                    Fylkesinstruktør for ettersøkshund: Stein Tore Henriksen.


                    Fylkesinstruktør for jegerprøven: Svein Mosfjell; [email protected]

                   Fylkesinstruktør for avresjonsdressur: Jan Ole Dalh: [email protected]

                   Fylkesintruktør for ettesøkshund: Hans inge Justnes:   
       
                   Fylkesinstruktør for jegerprøven: Arvid Sandene: arvid.sandene:@bilservice.no

                   Fylkesinstrktør for avresjonsdressur: Jan Sivert Bråthen:
         
                   Fylkesinstruktør for Ettersøkshund:Tom Prøytz: [email protected]
      
                                     


                  Fylkesinstruktør for jegerprøven: Gunnar Lund: [email protected]
                  Fylkesinstruktør for avresjonsdressur: 

                  Fylkesinstruktør for ettersøkshund: Torbjørn Tveter. [email protected]
                 

                 
DETTE HAR EG LIGGENDE KLART I BILEN TIL ETTERSØK.

LITEN LYKT SOM VISER BLOD - KOMPAS - KNIV- GOD HODELYKT- NOEN FÅ METER MED GODT TAU -

HVIT TØRKEPAPIR - HÅRBOK - JAKTRADIO - EN LITEN NOTISBLOKK  SOM TÅLER VANN..
                                               

                                               

 

http://www.viltspor.com

Trykk på fylke for og komme til kommuner
Akershus:
Austagder:
Buskerud: 
Hedemark:
Hordaland:                                                              
Nordland:
Nord Trøndelag:
Gokdjente ettersoksevikpasjer i More og Romsdal
Oppland:
Oslo:
Rogaland:
Sogn og Fjordane:
Sør-Trøndelag:
Telemark:
Troms
Vest-agder
Vestfold:
Østfold:

DETTE HAR EG LIGGENDE KLART I BILEN TIL ETTERSØK. LITEN LYKT SOM VISER BLOD - KOMPAS - KNIV- GOD HODELYKT- NOEN FÅ METER MED GODT TAU - HVIT TØRKEPAPIR - HÅRBOK - JAKTRADIO - EN LITEN NOTISBLOKK SOM TÅLER VANN.( DEN LYKTA SOM DERE KAN SE BLOD MED HAR EG KJØPT HOS VÅPENSØYLEN I BERGEN. DENANBEFALER  EG  liten sak på 87 cm og undr tre kgRuger Target Grey Stainless Steel M77 mark II Frontier med 42 cm løp i cal 308 med Leopold vxIII 1,5 til 5 fra våpensøylen. Til alle ettersøksjegere,se den nye lykta fra våpensøylen som du kan se blod med i mørke.God lykt og kikert for ettersøk