Krav til ettersøkshund
 

 

Dette er kravene som stilles til din ettersøkshund.


For å bli godkjent ettersøkshund må hunden og fører gjennom 2 prøver, den første er blodsporprøven som skal være ca 600 meter langt og lagt med 3 dl blod jamt fordelt over hele sporet, og lagt ut med sporleggerstav eller en spruteflaske.
Sporstart og sporslutt skal markerast med lit ekstra blod. Sporet legges i terreng med normal vilttetthet, og ha 4 vinkler på 90 gr som bryt med fluktretningen. To steder i sporet skal det være opphold uten blod i minst 10m, minst ett må være i sammenheng med en vinkel. En plass i sporet må markerast et sårleie med ekstra oppspark og blod og en viltdel.
I enden av sporet må det leggast en del av et hjortevilt, og denne må få litt ekstra blod.
Sporet må være mellom 12 og 24 timer gammelt ved prøve start.
Starten på sporet skal være merket tydelig de første 25 m.
Hunden skal førest i line på ca 5 til 10 m.
Det er ekvipasjen som skal godkjennes


Dommer vurderer følgende:
Helhetsinntrykket 
Vilje til og ta sporet
vilje og evne til og følge sporet 
vilje og evne til og arbeide på tap 
Hunden skal vise at den er villig til og følge sporet på en overbevisende måte og følge det.
Den skal spore i et tempo som er akseptabel for en medfølgende skytter.
Ved tap skal den klart vise det og ta seg innatt.
Ser fører at hunden har tap, kan han hjelpe hunden ved og ta den med tilbake et stykke og sette han inn att på sporet.
Hunden skal markere sporslutt.
Diskvalifiserende feil er:


Manglende evne til og ta og følge sporet.
Hissig og eller vimsete arbeid.
Halsing, høylytt piping eller støyende framferd av hund eller fører.
Manglende evne til og utrede tap
Uakseptabelt høyt tempo.
Hund som fører ikke har kontroll over.
Førerens manglende forståelse for hundens arbeid.
Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert.
Alle skal under prøven følge gjeldende regler og bestemmelser og opptre i overensstemmelse med skikk og bruk.
Hardhent avstraffelse av hund er forbudt.
Bruk av pigghalsbånd er forbudt.
Deltakere skal rette seg etter anvisning fra dommere.
Dommere må ikke klandres for sine avgjørelser.

 


Ettersøkshund del 2.


Viltspor(blodspor) prøven må være bestått før en kan gå videre til andre prøve som er fersksporprøve der hunden må  kunne spore minst en halv time sammenhengendespor på klovvilt.


Spora må være minst en time gammelt når sporing starter.
Sporing skal gjennomføres på barmark.
Hunden skal føres i minst 5 m lang line.


Dommeren vurderer følgende.

 


Helhetsinntrykket.
Vilje til og ta sporet.
Vilje og evne til og ta sporet.
Tempo og arbeidsmåte.
Vilje og evne til og arbeide tap.
Evne og vilje til å samarbeide med fører på en slik måte slik at det blir en effektiv ekvipasje.
Ikke vise så stor interesse for annet vilt og tamdyr at den går av sporet.
Hunden skal villig ta an sporet og på en overbevisende måte følge det.
Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en medfølgende skytter.
Ved tap skal hunden markere det og utrede dette.
Ser fører at hunden forfølger et ferskere spor, kan han hjelpe hunden inn på sporet igjen.
Sporing skal foregå på samme dyr helle tiden.


Diskvalifiserende feil er:


Manglende evne til og ta an og følge sporet.
Hissig og eller vimsete arbeid.
Halsing, høylytt piping eller støyende framferd av hund eller fører.
Manglende evne til og ta tap.
Uakseptabelt høyt tempo.
Hund som fører ikke har kontroll over.
Føres manglende forståelse for hundens arbeid.


VIKTIG.


Før du stiller til prøve med hunden må den være ID merket, registrert og vaksinert mot valpesyke, er det første gangen hunden får vaksine må det gå minst 2 uker til du stiller på prøve. Er hunden vaksinert tidligere  må vaksinasjonsattesten ikke være over 2 år. Hunden må ikke ha løpetid eller være aggressiv.


ID merking får en utført hos veterinær. Og det er to måter å ID merke hunden på.
Tatovering i øret eller en microchips som stikkes inn under nakkeskinnet.


Hunden må ikke reagere på sau eller andre husdyr.
Husk at en ikke må gi opp om man ikke klarer å få bestått prøven førs gang, men gå på med friskt mot og mer trening.